Dom Pomocy Społecznej dla Osób
Dorosłych Niepełnosprawnych
Intelektualnie im. Jana Pawła II

w Gliniku Dolnym

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

O nas

        Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Gliniku Dolnym przeznaczony jest dla 70 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dom spełnia standardy określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734) i jest wpisany do rejestru domów pomocy społecznej województwa podkarpackiego.

Dom zapewnia całodobową opiekę i rehabilitację osobom dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie, które nie są w stanie samodzielnie egzystować we własnym środowisku.

         Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w malowniczej i cichej wsi Glinik Dolny, położonej 600 m od gminnej miejscowości Frysztak, w powiecie strzyżowskim w województwie podkarpackim. Jest to miejscowość o dużych walorach przyrodniczych położona w dolinie Wisłoka, przepływającego pośród wyniosłości Pogórza Strzyżowsko - Dynowskiego.

Usytuowanie Domu z dala od zgiełku oraz panujący tam mikroklimat korzystnie wpływa na zdrowie mieszkańców. DPS otoczony jest bujną zielenią, będącą oazą spokoju i azylem dla przebywających tam osób.  Brak barier architektonicznych umożliwia podopiecznym samodzielne wypoczywanie w otoczeniu przyrody.Dom jest nowoczesnym obiektem na miarę XXI wieku w pełni przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, posiada windy, system alarmowo-przeciwpożarowy oraz system przyzywowo-alarmowy.

          W  obiekcie znajdują się 1, 2, 3 i 4-osobowe pokoje z łazienkami i WC wyposażone w funkcjonalne i estetyczne meble stwarzające przytulną atmosferę.

Po rozbudowie i modernizacji DPS zyskał odpowiednie zaplecze socjalno-gospodarcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne. Dom posiada jadalnię, świetlicę, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pokoje dziennego pobytu, pokoje gościnne, kuchenki pomocnicze, pralnię oraz kaplicę, w której Msze św. oraz inne okolicznościowe nabożeństwa sprawowane są przez kapelana Domu. W obiekcie znajduje się własna kuchnia wraz z zapleczem zapewniająca mieszkańcom odpowiednie posiłki zgodnie z normami żywieniowymi oraz zaleceniami lekarskimi stosownie do stanu zdrowia i schorzeń mieszkańców.

         Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie podopiecznym jak najlepszej opieki i wsparcia. Zespół opiekuńczy dąży do tego, aby mieszkańcy mieli poczucie komfortu życia oraz poczucie własnej wartości mimo ograniczeń spowodowanych chorobami. W tym celu mieszkańcy mają możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, mają dostęp do prasy, książek, telewizji i internetu. Podopieczni DPS biorą czynny udział w konkursach, różnego rodzaju wystawach oraz olimpiadach osób niepełnosprawnych. Mają możliwość uczestnictwa w spotkaniach integracyjnych, podczas których nawiązują znajomości z osobami z zaprzyjaźnionych domów pomocy.

        W trosce o sprawność fizyczną i zdrowie mieszkańców w Domu funkcjonuje gabinet rehabilitacyjny, w którym wykonywane są zabiegi fizjoterapii, kinezyterapii oraz inne ćwiczenia ogólnousprawniające.

Opiekę medyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną świadczą wykwalifikowane pielęgniarki pod nadzorem lekarza pierwszego kontaktu oraz lekarza psychiatry, instruktor terapii zajęciowej, instruktor do spraw kulturalno-oświatowych, psycholog oraz rehabilitantka. Opiekę nad mieszkańcami wykonują ponadto pracownicy socjalni, doradca zawodowy, trener reintegracji zawodowej, opiekunowie i pokojowe.

       Nowoczesny obiekt, fachowa i profesjonalna opieka, a także miła i przyjazna atmosfera sprawiają, że Dom ma właściwy sobie klimat, w którym mieszkańcy nie czują się osamotnieni i zagubieni.