Dom Pomocy Społecznej dla Osób
Dorosłych Niepełnosprawnych
Intelektualnie im. Jana Pawła II

w Gliniku Dolnym

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Terapia zajęciowa

      Terapia zajęciowa jest działaniem wielokierunkowym opartym na wykorzystaniu tkwiącego w każdym człowieku potencjału rozwojowego mającego źródło w naturalnych siłach witalnych organizmu, niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

Istotą terapii jest leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy, które mogą mieć wartość kształcącą, wychowawczą, a także leczniczą.

       Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym prowadzi następujące formy terapii:

- arteterapia,

- ergoterapia,

- silwoterapia,

- muzykoterapia,

- biblioterapia,

- ludoterapia,

- psychoterapia (rozmowy z podopiecznymi).

       W naszym Domu potrzeby duchowe i religijne zaspokajane są poprzez uczestnictwo mieszkańców we  Mszy św. oraz okolicznościowych nabożeństwach.