Dom Pomocy Społecznej dla Osób
Dorosłych Niepełnosprawnych
Intelektualnie im. Jana Pawła II

w Gliniku Dolnym

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Arteterapia

         Arteterapia to terapia przez sztukę. Dzięki takiej terapii człowiek może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności. Arteterapia prowadzi do uwolnienia nagromadzonych emocji, zmniejszenia poziomu napięcia, akceptacji siebie oraz lepszego poznania motywów własnych zachowań.

        W arteterapii stosowanej w Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym dominują techniki plastyczne, które dają możliwość wyrażenia przeżyć trudnych do przekazania słowami, a także pozwalają na odreagowanie tłumionych emocji i napięć.

Pracownia, w której odbywają się zajęcia plastyczne to miejsce nieograniczonych możliwości twórczych. Na kartkach papieru, przy użyciu różnorakich przyborów powstają indywidualne i niepowtarzalne dzieła. Poprzez stosowanie różnych technik plastycznych ( rysunek kredkami, flamastrami, malowanie farbami wodnymi, olejnymi, plakatowymi, wykonywanie i malowanie odlewów gipsowych, zdobienie flakonów sznurkiem, skórą czy farbami witrażowymi) zachęcamy podopiecznych do twórczego myślenia oraz odczuwania radości z samodzielnego tworzenia.

Urozmaiceniem dla mieszkańców są wykonywane corocznie stroiki świąteczne, ozdoby choinkowe, szopki, pisanki, a także kartki świąteczne. Czynności te ćwiczą uwagę, koordynację wzrokowo - ruchową, orientację w przestrzeni, a także usprawniają manualność rąk i palców. Każda praca, którą wykona podopieczny jest radością zwłaszcza dla niego samego, dlatego też chętnie mówi o niej i cieszy się, gdy inni ją podziwiają.

Wykonane samodzielnie, bądź z pomocą terapeuty figurki z modeliny, kompozycje z masy solnej, obrazy, kwiaty z różnych materiałów zdobią ściany pokoi mieszkalnych, korytarzy, są także wspaniałymi prezentami dla naszych darczyńców i gości. Duma z wykonanych przez siebie prac, a także ich praktycznego zastosowania podnosi zaniżoną często samoocenę podopiecznych. Uczestnictwo w organizowanych konkursach i wystawach pobudza ducha zdrowej rywalizacji, zwiększa ambicje podopiecznych ożywiając i zachęcając ich do większego zaangażowania.

Zajęcia plastyczne kształtują cierpliwość, wytrwałość, poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę i stanowisko pracy oraz uczą współdziałania w grupie.

Wszystkie umiejętności nabyte w ten sposób mają doprowadzić do osiągnięcia przez podopiecznych maksymalnej samodzielności i zaradności wynikających z życia codziennego.

page1_800 

1_800 

page7_800

 

page 

page6_800 

page2_800 

page3_800

page5_800 

 

page4_800 

dsc01483_800 

dsc01486_800 

dsc01718_800

dsc01720_800 

dsc02165_800 

dsc02168 

dsc02169

dsc02172

dsc02171 

dsc02170_800 

dsc02173

dsc02176

dsc02177

dsc02175

dsc02222 

dsc02223

dsc02224 

dsc02225

dsc02226

1_800 

2_800 

3_800

4_800

5_800

6_800 

7_800 

8_800 

9_800