Dom Pomocy Społecznej dla Osób
Dorosłych Niepełnosprawnych
Intelektualnie im. Jana Pawła II

w Gliniku Dolnym

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Ergoterapia

      Ergoterapia jest ważnym środkiem leczniczym prowadzącym do rekonwalescencji chorych i niepełnosprawnych, jest formą terapii, która dzięki różnorodności metod i materiałów terapeutycznych pozwala chorym nauczyć się jak największej samodzielności, niezależności i aktywności.

      Prace porządkowe, do których zachęcani są mieszkańcy (sadzenie kwiatów, zamiatanie, grabienie liści, odśnieżanie) poprawiają ich mobilność i koordynację ruchową, a nauka czynności związanych z życiem codziennym (higiena osobista, ścielenie łóżka, posługiwanie się sztućcami, itp.) pozwala na większą samodzielność i niezależność.

W ramach ergoterapii oprócz ćwiczeń ruchowych, nauki czynności związanych z samoobsługą, podopieczni mają możliwość wykonywania prac technicznych (zbijanie, przycinanie ramek do obrazów, itp.), które ćwiczą motorykę, rozwijają zdolności manualne oraz kreatywność.

Terapia poprzez pracę poprawia kondycję fizyczną i psychiczną mieszkańców, ale przede wszystkim daje im wiele satysfakcji i poczucie własnej wartości i przydatności.

page