Dom Pomocy Społecznej dla Osób
Dorosłych Niepełnosprawnych
Intelektualnie im. Jana Pawła II

w Gliniku Dolnym

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Muzykoterapia

   Muzykoterapia to rodzaj terapii muzyką bądź jej elementami, mającej na celu przywracanie zdrowia lub poprawę funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej czy umysłowej.

W sesji muzykoterapii może uczestniczyć prawie każda osoba, bez względu na poziom jej umiejętności muzycznych, stopień niepełnosprawności czy rodzaj zaburzeń.

Muzyka oddziałuje na człowieka pozaintelektualnie, pobudza go, porządkuje jego uczucia.

Muzykoterapia redukuje trudności, ułatwia współpracę, nawiązywanie kontaktów, ogranicza konflikty, pobudza emocjonalnie, daje możliwość rozładowania napięć, podwyższa umiejętność koncentracji.

        Podczas zajęć z muzykoterapii w Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym w zależności od nastroju i potrzeb podopiecznych wykorzystujemy zarówno bierną jak i czynną formę terapii. Bierny udział polega na słuchaniu, natomiast czynny na wykonywaniu muzyki, śpiewaniu różnego rodzaju piosenek, kolęd, przyśpiewek ludowych. Dużą popularnością wśród mieszkańców cieszy się śpiew grupowy przy akompaniamencie gitary lub organów. Takie wspólne przeżywanie pozytywnych emocji daje szansę na przełamanie barier nieśmiałości wśród podopiecznych, integruje ich ze sobą, stwarza okazję do zabawy.

Nasi podopieczni bardzo chętnie grają na prostych instrumentach (harmonijka, flet, gitara, cymbałki, itp.), nawet ci którzy nie posiadają w tym kierunku umiejętności. Sam dźwięk wydobywający się z instrumentu uspokaja ich, uczy wrażliwości i w jakiś sposób wyraża samych siebie.

      Duże znaczenie w odbiorze muzyki mają indywidualne cechy osobowości podopiecznych, ich aktualny stan psychiczny, samopoczucie. Pogodna muzyka wpływa na poprawę nastroju, muzyka dynamiczna działa aktywizująco, pobudza wyobraźnię, ma pozytywny wpływ na kojarzenie. Ważne jest żeby tak dobierać muzykę, aby nie przynosiła ona efektów odwrotnych od zamierzonych.

1_800 

2 

3_800 

4_800 

7_800